9:30 - 16:00
besøk
10:00 - 15:00
Levering

Garanti

Montering og installasjon skjer for kjøpers regning hvis ikke annet er avtalt.

All installasjon av vann, gass og strøm skal kun gjøres av autorisert montør.

Gastroline produkter selges kun til  bedrifter med godkjent org. nr. (næringskunder).

Ønsker privatpersoner å benytte våre produkter, gjelder samme garantibetingelser som for salg til næring og offentlig.

Det er 1 års garanti mot fabrikasjonsfeil, forutsatt at kjøperen har brukt utstyret i henhold til bruksanvisninger og eller instruksjoner, fristen regnes fra fakturadato.

Garantien dekker delekostnader og medgått tid for reparasjonen.

Reise og oppholdsutgifter omfattes ikke av garantien.

Garantireparasjoner utføres under normal arbeidstid, ønskes service utført i helg, helligdager, kveld tilkommer tillegg for dette.

Alt garanti arbeid skal utføres av selgeren eller den han utpeker.

Garantien dekker ikke slitasje av forbruksartikler som lys, pakninger, slanger, termosikringer eller ved dårlig rengjøring.

Selgers garanti ansvar gjelder heller ikke feil, skade eller mangler som oppstår som følge av:

At installasjon ikke er utført i henhold til bruksanvisninger/instruksjoner eller gjeldene offentlige bestemmelser.

Mangelfullt vedlikehold, behandling i strid med bruksanvisningen/instruksjoner eller annen uforsvarlig behandling.

Inngrep – reparasjoner utført av personer som ikke er autoriserte av reparatører på produktet eller ved bruk av uoriginale deler.

Uhell eller andre forhold etter leveringen som ligger utenfor selgerens kontroll, herunder spenningsvariasjoner utover +/- 10% av merkespenning, lynnedslag, elektriske forstyrrelser eller uregelmessigheter i vannforsyningen.

Korrosjon – avleiring som følge av plassering i unormalt fuktig rom eller på grunn av vannkvaliteten.

Slitasje som følge av normal bruk.

 

Reklamasjon

Kjøper plikter å kontrollere at sendingen er komplett og at den er levert uten skader før signering av fraktbrev!

Synlige skader MÅ noteres på fraktbrevet!!!

Skader som blir oppdaget ved utpakking MÅ bli meldt med det samme/inntil maks 4 timer etter mottatt vare med dokumentasjon av bilder.

Etter dette vil ingen erstatningskrav bli akseptert.

 

Retur av varer:

Kjøper har ikke rett til returnere bestilte varer uten etter forhåndsavtale med Gastroline AS

Dersom Gastroline AS aksepterer å ta varer i retur, skal kjøper dekke fraktomkostningene og  minimum 20 % returgebyr for varer som returneres.

Varer som returneres må være ubrukt og i samme stand som ved levering og i original emballasje.

Bestillingsvarer (varer som ikke er lagervarer hos Gastroline AS) tas ikke i retur.

Det samme gjelder varer som er tatt i bruk.


Vårt showrom er lokalisert:

Rabekkgata 9, 1523 Moss
Tel. 400 899 34

Velkommen, Mandag-Fredag
besøk 10:00 – 15.00 / tel. 9:30 – 16.00

Høy kvalitet storkjøkkenutstyr – Gastro Line nettbutikk

I over 20 år nå har vi levert høykvalitets storkjøkkenutstyr.

Vi tilbyr et profesjonelt storkjøkkenutstyr fra forskjellige produsenter av kjøkkenapparater. Vi har oppnådd en dominerende markedsposisjon innen salg og service av utstyr til restaurant- og hotellkjøkken.

Takket være mange års erfaring skal vi gi råd og tilpasse kjøkkenutstyr til behovene til en gitt virksomhet. Vi tilbyr også reparasjonstjenester med en rask løsning på problemet på stedet. Sektoren vi opererer i – Horeca, lar oss bygge ytterligere partnerskap bare på grunnlag av kundetilfredshet. Gastroline – din profesjonelle leverandør av storkjøkkenutstyr.