9:30 - 16:00
besøk
10:00 - 15:00
Salgsbetingelser

Priser og betalingsbetingelser

Alle oppgitte priser er netto eks. MVA og frakt.

Varene blir normalt sendt kun etter at ordren er forskuddsbetalt.

Ved tilfredsstillende kreditt-rating, fakturerer vi varen den dagen den sendes fra vårt lager, 7 dagers betalingsfrist.

Preveda AS har salgspant i de leverte varer, (panteloven paragraf 3-22.) inntil kjøpesummen med eventuelle påløpende renter og omkostninger er betalt.

 

Garanti

Montering og installasjon skjer for kjøpers regning hvis ikke annet er avtalt.

All installasjon av kjøleanlegg, vann, gass og strøm skal kun gjøres av autorisert montør.

Preveda produkter selges kun til  bedrifter med godkjent org. nr. (næringskunder).

Ønsker privatpersoner å benytte våre produkter, gjelder samme garantibetingelser som for salg til næring og offentlig.

Det er 1 års garanti mot fabrikasjonsfeil, forutsatt at kjøperen har brukt utstyret i henhold til bruksanvisninger og eller instruksjoner, fristen regnes fra fakturadato.

Garantien dekker kun delekostnader og medgått tid for reparasjonen.

Reise og oppholdsutgifter omfattes ikke av garantien.

1 års kun delegaranti på alt utstyr som koster mindre enn kr. 15.000,- eks. MVA., full garanti gjelder dersom utstyret leveres til vårt verksted i Moss eller Oslo.

Garantibetingelsene ovenfor gjelder ikke demo og brukt utstyr.

Garantireparasjoner utføres under normal arbeidstid, ønskes service utført i helg, helligdager, kveld tilkommer tillegg for dette.

Alt garanti arbeid skal utføres av selgeren eller den han utpeker.

Garantien dekker ikke slitasje av forbruksartikler som lys, pakninger, slanger, termosikringer eller ved dårlig rengjøring.

Selgers garanti ansvar gjelder heller ikke feil, skade eller mangler som oppstår som følge av:

At installasjon ikke er utført i henhold til bruksanvisninger/instruksjoner eller gjeldene offentlige bestemmelser.

Mangelfullt vedlikehold, behandling i strid med bruksanvisningen/instruksjoner eller annen uforsvarlig behandling.

Inngrep – reparasjoner utført av personer som ikke er autoriserte av reparatører på produktet eller ved bruk av uoriginale deler.

Uhell eller andre forhold etter leveringen som ligger utenfor selgerens kontroll, herunder spenningsvariasjoner utover +/- 10% av merkespenning, lynnedslag, elektriske forstyrrelser eller uregelmessigheter i vannforsyningen.

Korrosjon – avleiring som følge av plassering i unormalt fuktig rom eller på grunn av vannkvaliteten.

Slitasje som følge av normal bruk.

Gastroline og Preveda AS er ikke erstatningsansvarlig for indirekte skader som mat, undersøkelseskostnader, tilleggskostnader i form av ekstra installasjonskostnader, fuktskader, kapitalkostnader eller skade på annen eiendom.

Reklamasjon

Kjøper plikter å kontrollere at sendingen er komplett og at den er levert uten skader før signering av fraktbrev!

Synlige skader MÅ noteres på fraktbrevet!!!

Skader som blir oppdaget ved utpakking MÅ bli meldt med det samme/inntil maks 4 timer etter mottatt vare med dokumentasjon av bilder.

Etter dette vil ingen erstatningskrav bli akseptert.

 

Retur av varer:

Kjøper har ikke rett til returnere bestilte varer uten etter forhåndsavtale med Preveda As eller Gastroline AS

Dersom Preveda As eller Gastroline AS aksepterer å ta varer i retur, skal kjøper dekke fraktomkostningene og  minimum 30 % returgebyr for varer som returneres.

Varer som returneres må være ubrukt og i samme stand som ved levering og i original emballasje.

Bestillingsvarer (varer som ikke er lagervarer hos Gastroline AS) tas ikke i retur.

Det samme gjelder varer som er tatt i bruk.

 


Vårt showrom er lokalisert:

Rabekkgata 9, 1523 Moss
Tel. 922 22 800

Velkommen, Mandag-Fredag
besøk 10:00 – 15.00 / tel. 9:30 – 16.00

Høy kvalitet storkjøkkenutstyr – Gastro Line nettbutikk

I over 35 år nå har vi levert høykvalitets storkjøkkenutstyr.

Vi tilbyr et profesjonelt storkjøkkenutstyr fra forskjellige produsenter av kjøkkenapparater. Vi har oppnådd en dominerende markedsposisjon innen salg og service av utstyr til restaurant- og hotellkjøkken.

Takket være mange års erfaring skal vi gi råd og tilpasse kjøkkenutstyr til behovene til en gitt virksomhet. Vi tilbyr også reparasjonstjenester med en rask løsning på problemet på stedet. Sektoren vi opererer i – Horeca, lar oss bygge ytterligere partnerskap bare på grunnlag av kundetilfredshet. PREVEDAGastroline – din profesjonelle leverandør av storkjøkkenutstyr.