9:30 - 16:00
besøk
10:00 - 15:00
Salgsbetingelser

Alle oppgitte priser er netto eks. MVA, frakt og miljøavgift.

Elektriske apparater 3 Fas leveres uten stikkontakt.

Montering og installasjon skjer for kjøpers regning hvis ikke annet er avtalt.

Det er 1 års garanti mot fabrikasjonsfeil, forutsatt at kjøperen har brukt utstyret i henhold til bruksanvisninger og eller instruksjoner, Fristen regnes fra fakturadato.

Garantien dekker delekostnader og medgått tid for reparasjonen.

Reise og oppholdsutgifter omfattes ikke av garantien.

Alt garanti arbeid skal utføres av selgeren eller den han utpeker.

Garantien dekker ikke slitasje av forbruksartikler som lys, pakninger og termosikringer.

All installasjon av vann, gass og strøm skal kun gjøres av autorisert montør.

Selgers garanti ansvar gjelder heller ikke feil, skade eller mangler som oppstår som følge av:

At installasjon ikke er utført i henhold til bruksanvisninger/instruksjoner eller gjeldene offentlige bestemmelser.

Mangelfullt vedlikehold, behandling i strid med bruksanvisningen/instruksjoner eller annen uforsvarlig behandling.

Inngrep – reparasjoner utført av personer som ikke er autoriserte reparatører på produktet eller ved bruk av uoriginale deler.

Uhell eller andre forhold etter leveringen som ligger utenfor selgerens kontroll, herunder spenningsvariasjoner utover +/- 10% av merkespenning, lynnedslag, elektriske forstyrrelser eller uregelmessigheter i vannforsyningen.

Korrosjon – avleiring som følge av plassering i unormalt fuktig rom eller på grunn av vannkvaliteten.
Slitasje som følge av normal bruk.


Vårt showrom er lokalisert:

Rabekkgata 9, 1523 Moss
Tel. 400 899 34

Velkommen, Mandag-Fredag
besøk 10:00 – 15.00 / tel. 9:30 – 16.00

Høy kvalitet storkjøkkenutstyr – Gastro Line nettbutikk

Vi er aktive i Horeca bransjen i mer enn 20 år og leverer høy kvalitet av forskjellige Europeiske produsenter av storkjøkkenutstyr. I løpet av denne tiden har vi oppnådd en ledende posisjon i markedet av salg og god service av profesjonelt storkjøkkenutstyr. I vårt tilbud finner du høy kvalitet utstyr som passer i små eller større kjøkken. Vi selger i hele Norge med rask ekspedering. Med erfaring i bransjen garanterer vi profesjonelt rådgiving for å finne det utstyret som passer deg.

Vi gir deg god service, hjelper deg når det oppstår problemer. Vi har serviceavtale i hele Norge og nesten alle deler på vårt lager. Vi har også et service team på plass som tar seg rask av problemer som ikke kan ordnes opp på plass av service i området.

GastroLine – Din partner på kjøkken, din suksess er vår suksess. Vi bygger videre partnerskap kun på kundens egen referanse.