Kjølerenne med glasstopp for GN1/3 og mest kantine størrelser