Komplett Brannslokkesystem

Brannslokkesystem for alle typer kjøkken, restauranter og matindustri.
Lave driftskostnader.
Systemet kan driftes uten elektriske komponenter men leveres med mulighet for sammenkobling/varsling til andre brannsystemer. KitchenFlex kan kobles opp mot alle typer eksisterende brannalarmanlegg. Dette minsker faren for driftsfeil og omfattende service, slik at drifts- og vedlikeholdskostnadene holdes lave.

Samsvarer med krav fra forsikringsselskaper
Lave driftskostnader
Enkelt å rengjøre
Lang levetid
Kan kobles opp mot alle typer brannalarmanlegg
Kobler automatisk fra strøm- eller gasstilførsel ved utløsning

Showing the single result