Spylepistol
NITO I

kr 1.020

Strålepistol med regulator

Brukes til spyling, rengjøring og vanning i lettere industri og privatbruk

Trinnløs regulering av vannmengde

Modell:  NITO I

Vanntrykk maks 6 bar